Λέξη του Λεξιλογίου και της Προφοράς Δημοσκοπήσεις

Πώς να προφέρει Freitag German;

fri-gh-tak
fr-igh-tak
FRIGH-tahk
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Donnerstag German;

DON-ers-tahk
do-ner-tak
done-tahk
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Sonntag German;

ZON-tahk
zo-nt-ahk
zont-ahkk
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει saltamontes Spanish;

SAL-tah-montehs
sal-TAH-montehs
sal-tah-montehs
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει femtio Swedish;

famt-ee
fam-tee
fa-mt-ee
Ρωτήστε τους φίλους σας
X