Λέξη του Λεξιλογίου και της Προφοράς Δημοσκοπήσεις

Πώς να προφέρει Port Antonio;

pot-aan-to-ne-oh
pote-an-toh-nee-oh
poeh-an-to-ne-yo
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Ποια είναι η ακριβής προφορά του ονόματος Marco Reus;

ma-kah-rey-uhs
maa-koh-ray-uhs
mah-keh-ray-ahs
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Osaka Castle;

ooh-sa-kah-kaa-sl
oh-saah-kuah-ka-sal
oh-saa-kuh-ka-sl
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Ποια είναι η ακριβής προφορά του ονόματος Philipp Lahm;

fi-luhp-laam
fi-lup-lamp
fii-lahp-laamh
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Diani beach;

dai-aa-ne-bech
dai-a-nee-beech
daei-aah-nii-beach
Ρωτήστε τους φίλους σας
X