Λέξη του Λεξιλογίου και της Προφοράς Δημοσκοπήσεις

Πώς να προφέρει giugno;

joo-nyoh
joon-yoh
joony-oh
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Ottobre;

ohttoh-breh
oht-toh-breh
oht-tohbreh
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει maggio;

mah-djoh
mahd-joh
mahdj-oh
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει luglio;

lool-yoh
looly-oh
loo-lyoh
Ρωτήστε τους φίλους σας
X

Πώς να προφέρει Givenchy;

ji-von-SHEE
Ji-von-shee
ji-VON-SHEE
Ρωτήστε τους φίλους σας
X